Activiteitencommissie


De Parkschool heeft een activiteitencommissie, voorheen ouderraad genoemd, die het mede mogelijk maakt voor de kinderen van onze school extra activiteiten naast hun lestijd te organiseren. De activiteitencommissie wordt gevormd door ouders en teamleden.
 
U kunt ons met uw vragen en suggesties bereiken via ac@parkschool.nl.
Taken activiteitencommissie
De belangrijkste taken van de activiteiten vallen uiteen in drie hoofdtaken die hieronder worden beschreven.

1. Er aan bijdragen de kinderen een fijne tijd op school te geven door het mede-organiseren van leuke activiteiten
Enkele activiteiten die worden georganiseerd zijn:


Sinterklaasfeest
Kerstviering
Paasfeest
Sport- en speldag
Pleinfeest eens per 2 jaar
Themafeest eens per 2 jaar
Naast deze activiteiten worden er ieder jaar acties bedacht en uitgevoerd om extra financiële middelen te ontvangen die zullen worden gebruikt voor aanschaf van extra’s ten behoeve van de school of groep. Een jaarlijks terugkerende succesvolle aktie is de Oliebollenactie.

In het verleden is van de opbrengsten van diverse acties onder andere een tafeltennistafel op het schoolplein en een stereo-installatie met headsets aangeschaft. Dit jaar wordt de opbrengst onder andere gebruikt om per groep spellen aan te schaffen. Ook is er een deel gereserveerd voor de aanschaf van speeltoestellen op het nieuwe schoolplein.

2. Financieel beheer van de ouderbijdrage, overige inkomsten en uitgaven
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om de activiteiten, speciaal georganiseerd voor alle kinderen, te kunnen bekostigen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest, etcetera.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Niet inbegrepen zijn de kosten van de schoolreizen. Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld plus de begroting voor het komende jaar. Dit overzicht wordt ter inzage gepubliceerd op de website van de Parkschool.

3. Bevordering van de contacten tussen ouders en team, en het stimuleren van ouders te willen meewerken aan activiteiten op en rond school
Er is momenteel een grote groep ouders actief als hulpouders bij o.a. het duolezen, creatieve middagen, en uitstapjes zoals een bezoek aan de bibliotheek. Wij als Activiteitencommissie zijn blij ook een beroep te kunnen doen op deze ouders waar nodig, om een activiteit te kunnen laten slagen.