Scholengroep

Onze school maakt deel uit van een scholengroep van drie scholen. Dit zijn:

OBS Parkschool - www.parkschool.nlWilhelminaschool - www.dewilhelminaschool.nlOBS De Buitenvree - www.obsbuitenvree.nl