De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Met de methodetoetsen houden we zicht op de dagelijkse vooruitgang van de leerlingen.
Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 

Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er door de inspectie een beoordeling gedaan aan de hand van behaalde referentieniveaus. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde van de laatste drie schooljaren, waarbij rekening wordt gehouden met de zogeheten schoolweging. De weging van onze school is in schooljaar 2022-2023 33,2%.
Gerekend over de afgelopen 3 schooljaren heef 92,1% van onze leerlingen niveau 1F behaald. De Parkschool behaalt hiermee ruim de door de inspectie vastgestelde signaleringswaarde van 85%. Gerekend over dezelfde periode heeft 45,8% van de leerlingen niveau 1S/2F behaald. Onze school behaalt hiermee de vastgestelde signaleringswaarde van 41,5%.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2020-2021
2021-2022
2022-2023
VWO/gymnasium 16,3% 2,6% 4,8%
HAVO/VWO 23,3% 12,8% 14,3%
HAVO     2,4%
VMBO TL/HAVO 23,3% 25,6% 7,1%
VMBO TL     4,8%
VMBO Kader/TL 14% 20,5% 33,3%
VMBO Kader     7,1%
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 16,3% 25,6% 11,9%
VMBO Basis   10,3% 11,9%
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs 7% 2,6% 2,4%