De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Met de methodetoetsen houden we zicht op de dagelijkse vooruitgang van de leerlingen.
Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 

Twee keer per jaar nemen we bij de leerlingen Citotoetsen af om te zien hoe een leerling staat t.o.v. het landelijk gemiddelde. Deze toetsen worden afgenomen in januari/februari en in mei/juni van elk schooljaar. Met de eindtoets Route 8 verantwoorden we de eindopbrengsten aan de inspectie.
2017-2018 2018-2019 2019-2020
196 201,3 geen toets in verband met Corona
beneden inspectienorm boven inspectienorm  
 

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 17% 10% 7,5%
HAVO/VWO 12,7% 7,5% 25%
HAVO      
VMBO TL/HAVO 27,7% 32,5% 27,5%
VMBO TL     2,5%
VMBO Kader/TL 21,3% 27,5% 32,5%
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 19,2% 20% 2,5%
VMBO Basis     2,5%
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs 2,1% 2,5%  
       
Totaal aantal leerlingen     40