Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


De ouderbijdrage vindt op vrijwillige basis plaats, maar zonder deze bijdrage kunnen veel festiviteiten etc. op school niet meer gedaan worden. We doen daarom een dringend beroep op de ouders om deze bijdrage te voldoen. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de kosten betaald van het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering en het afscheid van groep 8. Op een reguliere AC- vergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld en tevens het financieel verslag aangeboden aan alle ouders. Via de mail worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. Het verslag is op te vragen bij de AC. De MR heeft omtrent deze vaststelling instemmingsrecht.