Overige informatie


Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Pestprotocol
 

Ziekmelden


Ziekmelden kan via de schoolapp.  De leerkrachten ontvangen dan een bericht hierover. Of u kunt bellen met school.